Personopplysninger
 
Behandling av personopplysninger på nettstedet
Det er DVS Entreprenør AS (Org.nr.: 979677863) som er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine som samles inn på dette nettstedet.
 
Hvilke personopplysninger behandles og formålet med behandlingen
Vi er opptatt av at dine personopplysninger blir håndtert konfidensielt og på en profesjonell måte. Ved normal bruk av våre nettsider, trenger du ikke oppgi noen form for personopplysninger til oss, men dersom du benytter deg av våre elektroniske kontakt/innsendings-tjenester er vi avhengig av å vite hvem du er og hvem vi eventuelt skal besvare. Eksempler på informasjon som innhentes er Firmanavn, Kontaktpersons navn, Telefonnummer, E-postadresse.
 
Utlevering/Videreformidling av informasjon til tredjepart
Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Eksempler på en slik utlevering kan være videresending av relevant informasjon/henvendelse til underleverandør i en garanti/reklamasjonssak.
 
Hvordan lagres informasjonen
Informasjon innhentet gjennom skjemaer på våre websider lagres i våre e-post og crm-systemer.
 
Webanalyse
Vi benytter statistikk for å analysere bruken av nettstedet. På denne måten kan vi forbedre og videreutvikle nettstedet, samt rette opp feil. Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for nettstedet, og bla. Google Analytics blir brukt som analyseverktøy. Verktøyet gir oss informasjon om blant annet hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider som er mest besøkt, hvor lenge besøket varer, hvilke nettlesere som brukes og hvilke nettsteder de besøkende kommer fra. Ingen av opplysningene brukes til å identifisere enkeltpersoner. Informasjonskapslene og statistikken benyttes kun i forbindelse med drift og videreutvikling av nettstedet. Dette er opplysninger som anonymiseres, og brukes ikke til annet enn webanalyse.
 
Dine rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.