DVS Entreprenør utfører total- og hovedentreprise innen rehabilitering av bygg, og tilbyr et bredt spekter innen fasaderehabilitering.
Fasader Dører & Vinduer Tak & Membraner Balkonger Rådgivning og prosjektering​

Fasader

 • Trefasader - Konstruksjoner i tre, utskifting av kledning og reparasjon av råteskader
 • Mur- puss og tegl - Luftet puss system, kompaktpuss, teglforblending, murgårdsfasader. Mur- og pussreparasjoner. Stukkatur
 • Betongrehabilitering - Mekanisk utbedring. Katodisk beskyttelse. Elektrokjemisk behandling
 • Etter-/tilleggsisolering - Innblåsing av isolasjon
 • Stålkonstruksjoner og trapper
 • Malearbeider
 • Rivearbeider/asbestsanering/spesialavfall

Dører og vinduer

 • Energibesparende/ varmeisolerende 
 • Sikkerhet
 • Brann
 • Støy
 • Skreddersøm 
 • Vedlikeholdsfritt 
 • Selvrensende 
 • Soldempende 
 • Duggfritt glass
 • Solskjerming 

Tak og membraner

 • Papp- og folietekking
 • Plater/takstein
 • Beslag og båndtekking​

Balkonger

 • Nye balkonger av stål/aluminium/betong/trekonstruksjoner
 • Rekkverk i aluminium/glass/skreddersøm
 • Rehabilitering av balkonger
 • Balkonginnglassing
 • Byggesak og prosjekteringsbistand ​

Rådgivning og prosjektering

 • Erfaring er helt avgjørende for et vellykket renoveringsprosjekt. DVS er en pålitelig rådgiver i forhold til vedlikeholds- og oppgraderingsbehov av fasader på bygg. Våre medarbeidere har verdifull kunnskap som du kan dra stor nytte av. Som din prosjektpartner kan vi garantere god informasjonsflyt mellom samarbeidspartnere og deg som oppdragsgiver. Vi har alle nødvendige sertifiseringer, mesterbrev, sentrale godkjenninger og påkrevde kurs innen de ulike fagområder
 • Alle som har jobbet med byggesøknader vet at suksess handler om stor nøyaktighet og lang erfaring. Ikke minst gjelder dette på større bygg og verneverdige eiendommer. Her kan vi i DVS hjelpe til og spare deg for mye tid og ergelser
 • Statiske beregninger
 • Arkitekttjenester